International department. MMM Poland (Polska)


Oddział zagraniczny. Polska. Dziś do języków naszego Konta Osobistego dołączył jeszcze jeden – polski! Serdecznie pozdrawiam wszystkich polskich uczestników! Jednak mimo naszych wysiłków w przekładzie mogą zdarzyć się, jak to bywa, błędy lub niedokładności. Dlatego chciałbym zwrócić się z prośbą – prosimy przysyłać uwagi na adres poczty elektronicznej koordynatora koordynator.polska@gmail.com, umieszczając w temacie „Tłumaczenie KO”. Ale to nie wszystko. W najbliższej  przyszłości – nasza strona po polsku. Możemy wiele w rzeczywistości!
(Russian)
Иностранный отдел. Польша. Сегодня к числу языков, на которых работет наш ЛК добавился еще один – польский! От души поздравляю всех польских участников с этим долгожданным событием! Одновременно хочу обратиться с просьбой – несмотря на все наши усилия, в переводе могут, как это нередко случается, остаться ошибки или неточности. Свои замечания присылайте на почту координатора  koordynator.polska@gmail.com с пометкой “Перевод ЛК”. То ли еще будет! На подходе наш сайт на польском языке – Мы можем многое реально!

Comments: